<span>Fagbrevutdeling:</span> Banner03.jpg <span>På veien:</span> Banner04.jpg <span>Lærlinger:</span> Banner05.jpg

Kontakt

Besøksadresse: 
Nordre Ålsvegen 18
2770 JAREN
 
Postadresse:
Postboks 93
2714 JAREN
 
Telefon:
Kontoret: 61 32 70 00
E-post: ohih@ohih.no
 
Daglig leder: 411 00 312
epost: kent.arntzen@ohih.no
 
Kontorsekretær: 948 74 082
epost: erling@ohih.no
 
Besøk oss også ved å kikke i vår nyeste
OHIH-avis

 

 

Siden oppdatert 01.03.17

Velkommen til

 

Opplæringskontoret for Håndverk- og Industrifag på Hadeland

 

Vi er et flerfaglig opplæringskontor bestående av ca 80 opplæringsbedrifter som representerer ca 40 ulike faggrupper. Sammen arbeider vi med å legge forholdene til rette for lærlinger og lære-bedrift. Kontoret er opprettet for å koordinere, kvalitetssikre og effektivisere de tilsluttede bedrifters opplæringskapasitet. Formålet er å rekruttere og utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere, samt videreutdanne voksne arbeidstakere både med sikte på å ta fag-/svenneprøve og å gi etterutdanning. Vi samarbeider derfor tett med både offentlige myndigheter, skoler og andre utdanningsinstitusjoner.

Hvert år gjøres det intensjonsavtaler med de enkelte bedriftene om inntak av lærlinger, og ifjor klarte vi å fylle de aller fleste. Pr. 20.februar i år har vi fått på plass ca 25 nye læreplasser, og vi håper at vi også i år kan nå målet om oppfyllelser av de enkelte avtalene. For å se hvor vi har ledige læreplasser i 2017, følg linken her.

 

Vi har inngått et samarbeid med SafirWeb om bruken av den nye kompetanseboka. 
Her kan lærlingen logge seg inn og føre logg i forhold til sine læreplaner.
 
   For å kunne nå flere har vi også en egen side i facebook.
  Her kan finner dere vår side.   

 


 

 

Nytt kurs for instruktører og faglig ledere

 

I mai i fjor holdt vi kurs for instruktører og faglig ledere  her i kantina  i Jaren Næringspark. Kurset var gratis for alle medlemsbedriftene våre og omfattet bl.a.:

  • om å ha lærling/ lærekandidat

  • forpliktelser

  • læreplaner

  • interne opplæringsplaner

  • kommunikasjon

  • veiledningsarbeid

  • vurdering, herunder ½ års samtale og minifagprøver

Engebret Kraabøl (representant fra Oppland Fylkeskommune) var ansvarlig for gjennomføringen av kurset. Tilbakemeldingene så langt tyder på at kurset var vellykket og at det svarte til forventningene, og at de som møtte opp mente at det langt fra var en bortkastet dag. De følte at de fikk godt utbytte av dagen og vil gjerne anbefale kurset til andre. OHIH vil svært gjerne gjenta suksessen.

 

 


Stor mangel på håndverkere i 2030

Journalist Trude G Dale i Oppland Arbeiderblad har intervjuet regiondirektør Christl Kvam i NHO Innlandet og skrevet en artikkel om det framtidige arbeidsmarkedet. – Ifølge prognosene vil vi mangle 90.000 fagarbeidere og håndverkere i 2030. Knappheten på arbeidstakere, vil påvirke lønnsnivået, mener Christl Kvam. Hun tror med andre ord at rørleggere, tømrere, snekkere og andre typer håndverkere vil bli blant lønnsvinnerne i framtiden. Det samme gjelder ingeniører, som allerede er etterspurt arbeidskraft i både privat og offentlig sektor.

Les artikkelen her

 

 


Rekrutteringsbrosjyrer for bransjene

Vi har forsøkt å samle noen brosjyrer til bruk for rekruttering til de forskjellige bedriftene på Hadeland som rekrutterer lærlinger fra VG2-fagene. Disse brosjyrene er lagt ut på siden for dokumenter

 

Her vil du også finne maler for arbeidsbøker til bruk i faget prosjekt til fordypning